सम्पर्क

सम्पादक
छिरिङ डोमा सेर्पा
                                                    ठेगानाः फुङलिङ नगरपालिका 5, ताप्लेजुङ
                                    फोनः ९७७ ०२४४६०९०९
                                  मोवाइलः ९७५१०२७२३३, ९८५२६६०२३३, ९८४९९९९६१५
                                    ईमेलः  thesamabesi@gmail.com/ lamakeshab@gmail.com